Anneke Lubbers

In de afgelopen 25 jaar heb ik voornamelijk gewerkt als projectmanager in de ICT en heb daarmee veel ervaring opgedaan op het gebied van de enorm snelle ontwikkelingen in de wereld van de technologie. In de laatste jaren ben ik me steeds meer gaan specialiseren op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling van ICT projectmanagers en manager waarbij ik tot de ontdekking kwam dat we daar wel kunnen blijven ‘repareren’ maar dat het wellicht zinvoller is om aan de wieg van de verandering te gaan staan, dus in het onderwijs.

Met twee kinderen op het voortgezet onderwijs en de uitdaging die zij ervaren vanwege hun dyslexie heeft mij doen besluiten om mijn kennis en kunde in het onderwijs verder te verspreiden. Ik denk dat onderwijs uitdagender, boeiender en met nog meer passie gegevens kan worden. Ik ben vooral een doener en dat zul je ook terug vinden in mijn werk en mijn trainingen. Veel kinderen leren vooral door te doen en niet door te luisteren of rijtjes uit hun hoofd te leren. Daarnaast leren kinderen beter als ze ook de toegevoegde waarde inzien van het vak dat moeten leren. Waarom moet een kind Frans leren (en kan er op blijven zitten; of naar een lager niveau worden geplaatst) terwijl het enorm goed is in wis-, natuur- en scheikunde?

Ik ben groot voorstander van onderwijs op het niveau waarop het kind functioneert: bijvoorbeeld Engels op Mavo niveau en wis-, natuur- en scheikunde op VWO niveau. Op die manier heeft het kind uiteindelijk het beste van alle werelden en leveren als maatschappij kinderen af die functioneren op het niveau waarop zij kunnen functioneren en doen waar ze goed in zijn en vaak ook leuk vinden!

Ik zal me binnen docent van de toekomst dan ook vooral inzetten voor anders leren en techniek in het onderwijs.

0