MOEITELOOS OMGAAN MET COMPLEX GEDRAG

Waarom?

Mede door de invoering van het Passend Onderwijs is er een grotere diversiteit in de klas ontstaan in het gedrag van leerlingen. Dit vraagt om een aanpassing van het gedrag van de docent. De docenten weten soms niet hoe zij zich in een klas het beste kunnen handhave wanneer er sprake is van bijvoorbeeld oppositioneel gedrag, of een gebrek aan inleveringsvermogen of incasseringsvermogen van een leerling. Hoe stel je je als docent op wanneer de leerling geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag?

Waar gaat het om?

Het gaat om een professionele omgang met leerlingen. Naast de vaardigheden om op een goede en effectieve manier onderwijs te geven, moeten docenten vaardig zijn in de omgang met leerlinge die meer zorg nodig hebben om te kunnen functioneren op school.

Het recent ingevoerde Passend Onderwijs brengt een hoop veranderingen met zich mee, waar in de praktijk veel van merkbaar is. De training is bedoeld om geredeneerd vanuit de docent, de juiste weg te vinden in het omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Wat is de oplossing?

De oplossing die wordt geboden is de docenten bij zichzelf te laten ontdekken wat zij in huis hebben om hun eigen gedrag en handelen aan te passen. De docent leert een eenvoudig toepasbare methodiek om onder alle omstandigheden bij zichzelf te blijven, in rust te komen en van daaruit bewust een keuze te kunnen maken in het gedrag dat hij/zij wil laten zien.

De docent staat centraal, het gaat dus niet om het sturen van het gedrag van de leerling. Daar heeft de docent of de zorg coördinator al een plan voor bedacht en geschreven. Het gaat om het aanbieden van praktische kennis en vaardigheden voor de docent om zo te kunnen handelen, dat hij/zij ‘rechtop’ blijft staan en het werken met klassen waar leerlingen andere zorg vragen, moeiteloos aan kan.

Wat biedt de training?

De training gaat uit van de docent. Deze moet zich staande houden in de onderwijswereld. De training biedt praktijkgerichte handelingsadviezen en maakt gebruik van actieve werkvormen. De docent leert een in de praktijk bewezen methodiek om wanneer hij de grop op (een deel van) de klas kwijtraakt, weer uit de emotie en in rust te komen en van daaruit bewust een keuze te maken in het gedrag dat hij wil laten zien. Aan de hand van ingebrachte casussen wordt er geoefend met de methodiek. Er wordt aandacht besteed aan het vertrouwen op het eigen kunnen en eigen vaardigheden. De docenten leren zich bewust te zijn van hun eigen handelen en wat het effect daarvan is. De bedoeling is om de docenten proactief te leren zijn en in alle gevallen de regie in de klas moeiteloos te behouden.

Wat levert de training op?

  • Meer plezier in het lesgeven
  • Minder ziekteverzuim
  • Actief reageren in plaats van reactief op leerlingen met complex gedrag
  • Betere studieresultaten van leerlingen
  • Voorkomen dat een enkele leerling de sfeer in de klas bepaalt.

Wil je graag meer informatie over deze training neem dan contact op met Marcel.

Pieter Zandt logo
W. van Gent
Pieter Zandt college, Urk
Locatiemanager

De training Moeiteloos omgaan met complex gedrag is door de deelnemende docenten ervaren als een training vol praktisch toepasbare handvatten. Het leren begon met een blik naar binnen. De eerste vraag is niet “hoe red ik het met deze groep”? De vraag is: “Wie ben ik als persoon voor deze groep”. Door de geleerde methodiek toe te passen, wordt het makkelijker om niet vanuit emotie te reageren op ‘negatief’ gedrag in de klas. Dat helpt hen in de praktijk van iedere schooldag. Het helpt met het scheppen van professionele afstand. Docenten gaan daardoor aan het eind van de dag met een beter gevoel naar huis.

0
0