lees je wijs – Handelingsgericht werken in passend onderwijs

Auteur: Erik van Meersbergen
Co-auteur: Peter de Vries
Uitgever: Perspectief Uitgevers

Nederlandstalig – 199 pagina’s – 9789491269073 – april 2013

Samenvatting

[Boek inclusief cd-rom.] Handelingsgericht werken en passend onderwijs sluiten goed op elkaar aan: bij het centraal stellen van kansen, mogelijkheden en onderwijsbehoeften van leerlingen, het actief betrekken van ouders en het constructief samenwerken met externen. Maar vooral ook bij het streven naar onderwijskwaliteit en concrete opbrengsten, waarbij professionele leraren de hoofdrol vervullen.
Dit boek onderscheidt zich van andere publicaties door de focus te leggen bij de onderlinge verbindingen tussen passend onderwijs en handelingsgericht werken. Daarbij worden talrijke voorbeelden gegeven die rechtstreeks uit de praktijk komen. Bovendien bevat het boek een cd-rom met 35 instrumenten (formats, formulieren, werkbladen, aandachtspunten, kijkwijzers) die in het basisonderwijs zijn beproefd en direct kunnen worden ingezet.
Erik van Meersbergen is lerarenopleider/domeincoördinator bij Fontys hogescholen OSO, lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor orthopedagogiek en maakt deel uit van de Beroepenveldcommissie HBO Toegepaste psychologie van LOI.
Peter de Vries is lerarenopleider en schoolbegeleider bij Hogeschool Utrecht en ruim 25 jaar actief als orthopedagoog bij de Stichting Leerlingzorg Almere. Van zijn hand verschenen diverse boeken, waaronder Instrumenten voor interne begeleiders, deel 1 en deel 2.