Jij hoort erbij!

Beter samenwerken zonder pest gedrag

In veel klassen wordt er gepest en behalve dat degene die wordt gepest hier onder te lijden heeft, komt het ook de sfeer en de samenwerking in de klas niet ten goede. In dat opzicht lijden alle leerlingen onder het gedrag.

waar gaat het om?

Het gaat om een goede samenwerking tussen alle leerlingen. Als er gepest wordt is het belangrijk om te kijken naar het geheel. Niet alleen dus naar de pester en de gepeste, maar naar de hele klas. Iedereen speelt bij pestgedrag een rol, en al die rollen samen geven de groepsdynamiek weer.

De focus van deze training is om op een diepere laag zichtbaar te maken wat er in de klas speelt, zodat iedereen zijn plek kan innemen. Van daaruit kan worden gewerkt aan een positieve groepsdynamica.

Je kunt het gedrag van een leerling niet los zien van de thuissituatie. Alle leerlingen in een klas nemen van huis hun normen en waarden mee. Net zoals bijvoorbeeld het gevoel van er wel of niet bij horen. Al deze normen en waarden zijn verschillend, en soms lastig bij elkaar te brengen. Dit heeft invloed op de dynamiek in de klas.

Daarnaast is het bekend dat leerlingen de docent spiegelen. Niet alleen in de klas, maar ook het team van docenten (en directie) van de school wordt gespiegeld en is van invloed op het gedrag.

Het geheel is dus groter dan alleen de klas.

Om een eenvoudig voorbeeld te noemen: tijdens een training kondigden we aan dat het tijd voor pauze was. Een paar leerlingen graaiden meteen naar de meegenomen cake en koekjes en een leerling pakte zelfs een pak koekjes en stopte dat in zijn rugzak. Vervolgens vroegen we aan een aantal leerlingen wat zij hiervan vonden. De meesten reageerden met “niet normaal” en “dat kan echt niet”, maar degenen die de koekjes al op voorhand hadden gepakt, gaven als antwoord dat dat bij hun thuis heel normaal was. Niet bij iedereen thuis gelden dezelfde normen en op een school gelden vaak weer andere regels. Deze verschillen inzichtelijk maken en erkennen dat ze er zijn, zonder over ‘goed’ of ‘fout’ te spreken, geeft inzicht en bewustwording. Van daaruit kan iedereen zijn plek innemen.

de oplossing

Bewust maken van wat ieders plek en ruimte is, geeft duidelijkheid. Vanuit die bewustwording, die duidelijkheid, is er de mogelijkheid om te kijken wat er werkelijk speelt.

De leerlingen zelf staan tijdens de training centraal. Door de jongeren te betrekken en zelf mee te laten denken, wordt het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen vergroot. En doordat zij dicht bij de problematiek staan, hebben ze zelf vaak goede ideeën hoe het anders kan.

wat biedt de training?

Bij deze trainingen maken we gebruik van systemisch werk. Door middel van opstellingen kan duidelijk gemaakt worden wat er speelt. Iedereen kan zijn ‘eigen plek’ innemen. Daardoor ontstaat er overzicht en rust. De leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen, waardoor er weer ruimte ontstaat om samen te werken. Wanneer een ieder zichzelf en elkaar respecteert en erkent voor wie hij/zij is, verdwijnt het pestgedrag.

Jongeren weten heel goed om te gaan met opstellingen. Zij voelen feilloos aan wie welke plek inneemt en komen vaak zelf al met oplossingen. Bij het systemisch werken worden de leerlingen uitgenodigd om zelf mee te denken en verantwoordelijkheid te nemen.

De training wordt per klas gegeven en op maat gemaakt. Naast de leerlingen neemt ook de mentor van de klas deel aan de training. De training duurt één dagdeel.

Voorafgaand aan de trainingen, vindt er een training plaats voor de mentoren. Zichtbaar maken wat er op een diepere laag speelt in de klas, kan ook voor een mentor zeer confronterend zijn. Wanneer er bijvoorbeeld veel onveiligheid in een klas is, kan dat moeilijk zijn om naar te kijken. Daarnaast kunnen eigen ervaringen worden geraakt: hoorde jij als mentor er tijdens je middelbare schooltijd helemaal bij? Tijdens deze training voor mentoren, helpen we je om makkelijker te kijken naar wat er tijdens de training in de klas gebeurt.

 

wat levert deze training je op?

  • Een prettige sfeer in de klas
  • Leerlingen werken beter samen
  • Er is veiligheid om jezelf te durven en kunnen zijn
  • Het pestgedrag verdwijnt
  • Betere studieresultaten van de leerlingen

Wil je meer informatie over deze training stuur dan een mailtje aan marcel@docentvandetoekomst.nu

0